Website Jaap van Schagen en Henriette Buzepol - Info - Voorouders

                    Stamboom - Info : Voorouders

 

Terug naar Stamboom   |   DTB-registers   |   Achtergrond info   |   Beroepen   |   Voorouders   |   Links


Een voorouder is een persoon waar iemand van afstamt, en wel 34 generaties terug. Vaak neemt men het niet zo nauw met het aantal generaties, en noemt men alles van voor 3 generaties al voorouder. Het komt ook voor dat men met voorouder iemand bedoeld die misschien wel 100, 1000 of nog meer generaties daarvoor geleefd zou moeten hebben. Meestal gaat het dan niet meer om een individu, maar om een ras, een soort of een andere bloedverwante groep mensen of dieren.

Generatie     Naam                                       Mannelijk           Vrouwelijk
1                probant                                  
2                ouder                                        vader                 moeder                   
3                grootouder                                grootvader          grootmoeder
4                overgrootouder                          enz.                   enz.
5                betovergrootouder
6                oudouder
7                oudgrootouder
8                oudovergrootouder
9                oudbetovergrootouder
10              stamouder
11              stamgrootouder
12              stamovergrootouder
13              stambetovergrootouder
14              stamoudouder
15              stamoudgrootouder
16              stamoudovergrootouder
17              stamoudbetovergrootouder
18              edelouder
19              edelgrootouder
20              edelovergrootouder
21              edelbetovergrootouder
22              edeloudouder
23              edeloudgrootouder
24              edeloudovergrootouder
25              edeloudbetovergrootouder
26              edelstamouder
27              edelstamgrootouder
28              edelstamovergrootouder
29              edelstambetovergrootouder
30              edelstamoudouder
31              edelstamoudgrootouder
32              edelstamoudovergrootouder
33              edelstamoudbetovergrootouder
34              voorouder
35              voorgrootouder
36              voorovergrootouder
37              voorbetovergrootouder
38              vooroudouder
39              vooroudgrootouder
40              vooroudovergrootouder
41              vooroudbetovergrootouder
42              voorstamouder
43              voorstamgrootouder
44              voorstamovergrootouder
45              voorstambetovergrootouder
46              voorstamoudouder
47              voorstamoudgrootouder
48              voorstamoudovergrootouder
49              voorstamoudbetovergrootouder
50              vooredelouder
51              vooredelgrootouder
52              vooredelovergrootouder
53              vooredelbetovergrootouder
54              vooredeloudouder
55              vooredeloudgrootouder
56              vooredeloudovergrootouder
57              vooredeloudbetovergrootouder
58              vooredelstamouder
59              vooredelstamgrootouder
60              vooredelstamovergrootouder
61              vooredelstambetovergrootouder
62              vooredelstamoudouder
63              vooredelstamoudgrootouder
64              vooredelstamoudovergrootouder
65              vooredelstamoudbetovergrootouder