Website Jaap van Schagen en Henriette Buzepol - Stamboom - DTB

                    Stamboom Info - Wat is wat nu wat?

 

Terug naar Stamboom   |   DTB-registers   |   Achtergrond info   |   Beroepen   |   Voorouders   |   Links

DTB-registers DTB staat voor de afkorting dopen, trouwen, begraven. Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 wordt iedere geboorte, ieder huwelijk en ieder overlijden per gemeente vastgelegd. Vůůr 1811 vond deze registratie plaats in de zogenaamde doop-, trouw- en begraafboeken van de verschillende kerken. Het is daarom van belang om te weten van welke kerkelijke gezindte uw voorouders waren.

Burgerlijke stand De burgerlijke stand zoals wij die tegenwoordig kennen is in 1811 in ons land ingevoerd door Napoleon. Iedere geboorte, ieder huwelijk en elk overlijden wordt vanaf dat moment aangegeven bij de overheid. De overheid is altijd de gemeente waarin de betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Geboortes, huwelijken en overlijden worden in gescheiden registers bijgehouden.

Die gemeente maakt een akte op, waarin een aantal vaste basisgegevens vermeld wordt. Deze akten worden in volgorde van inschrijving genummerd en ieder jaar wordt opnieuw begonnen met nummeren. Aan het eind van elk jaar staat een index vermeld. Om te voorkomen dat men bij raadpleging van de registers van elk jaar de index moet opzoeken, heeft men verzamelindexen gemaakt. De meest voorkomende zijn de zogenaamde 10-jaren tafels (andere hoeveelheden komen echter ook voor): 1811, 1812, 1813-1822; 1823-1832; 1833-1842 enz. De vroege tienjaarlijkse tafels zijn soms alleen lexicografisch geordend: wel dezelfde letter bij elkaar, maar op volgorde van datum, dus niet alfabetisch. De gehele letter moet dan worden doorgelezen.

In de tafels van geboorte en overlijden wordt de naam van de betrokken persoon vermeld + de datum + (soms) het aktenummer. Die datum is NIET de datum van geboorte of overlijden, maar de datum van aangifte! In de akte zelf is te lezen op welke datum de gebeurtenis is voorgevallen. Dan kan op de dag van aangifte zijn, maar ook 1, 2 of 3 dagen eerder. De tafels van trouwen geven vaak alleen maar een index op de namen van de mannen.

Notariaat NotariŽle archieven die ouder zijn dan 75 jaar zijn openbaar toegankelijk. Het archief van een notaris bestaat uit de akten die door hem zijn opgemaakt. Veel voorkomende akten zijn:
* testamenten
* overdracht van onroerend goed
* huwelijksvoorwaarden
* boedelscheiding
Het zijn juist deze akten die voor de genealoog waardevolle informatie kunnen bevatten voor zijn familieonderzoek.